La Diputació de Tarragona ha resolt les sol·licituds de subvenció presentades dins la convocatòria de subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per a l’exercici 2022.

En la resolució adoptada, la Diputació de Tarragona concedeix una subvenció pels conceptes que tot seguit es relacionen:

– Línia 1: vigilància de les zones de bany

La contractació dels socorristes a les piscines d’estiu durant el període d’obertura de juny a setembre de 2022: 6.894,92 €

La contractació dels agents Cívics a les piscines d’estiu durant el període d’obertura de juny a setembre de 2022: 3.618,01 €

– Línia 2: protecció salut pública:10.189,55 €

Pel que a la reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà, les actuacions han consistit en la desratització del clavegueram, el control de coloms i control de plagues en edificis municipals. A més a més, s’ha s’han realitzat actuacions de desinsectació del mosquit tigre i mosca negra.

En relació a la gestió d’animals domèstics abandonats s’ha dut a terme la compra d’una gàbia plegable per al transport de gossos.

Finalment, les actuacions de neteja i desinfecció d’espais públics i equipaments municipals han consistit en l’adquisició de productes de neteja de desinfecció així com l’hipoclorit sòdic per a les piscines municipals.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.