Nueva imagen

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre les següents subvencions, dins del Programa d’actuacions de protecció de la salut pública, convocatòria 2017, pels conceptes que tot seguit es relacionen:

  • Seguretat a les zones de bany (piscines): 7.330,86 euros

  • Gestió d’espècies plaga, invasores i recollida i transport d’animals domèstics abandonats: 5.521,16 euros

  • Millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà: 4.042,20 euros