La Generalitat de Catalunya a publicat la resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a les empreses del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per a l’any 2017.

La finalitat d’aquestes subvencions és promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

Trobareu tota la informació a aquest enllaç: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=796473&language=ca_ES

 

ccam