El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció a l’Àmbit 2, a l’empara de la Resolució TES/2603/2021, de 4 d’agost, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l’any 2022, per a la realització de l’actuació següent:

Projecte de conservació i millora d’hàbitats i espècies i ús públic a les illes fluvials de Móra d’Ebre

  • Import subvenció: 34.139,93 euros