Àrea de Cultura, Urbanisme i Patrimoni

Els Serveis Tècnics d’Urbanisme es troben ubicats a la primera planta de l’Ajuntament. La Regidoria d’Urbanisme, Cultura i Patrimoni exerceix, per delegació de l’Alcaldia, funcions d’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de planejament i gestió urbanística, disciplina urbanística, desenvolupament urbà, arquitectura, patrimoni del sòl, infraestructures viàries, enginyeria, transport públic i aparcaments.

També s’encarrega de les obres públiques municipals, expedients de llicència urbanística i de comunicació urbanística, d’activitats econòmiques, d’ordre d’execució i ruina, de fer l’inventari del patrimoni municipal, dels expedients de responsabilitat patrimonial i del polígon industrial.

Regidora:

Montserrat Pineda
Correu: mpineda@moradebre.cat
Telèfon: 977 400 012
Horari de visites: hores convingudes