En els següents enllaços trobareu tota la informació sobre la recollida d’escombreries del nostre municipi.

RECOLLIDA PORTA A PORTA
ORDENANÇA