Àrea d’Agricultura, camins, medi ambient, memòria històrica i cultura popular

L’àrea d’Agricultura i camins té com a objectiu principal dinamitzar i defensar l’activitat agrària,  bàsica en l’economia local, així com gestionar la conservació dels camins rurals del terme municipal, vetllant, mitjançant els recursos propis i les ajudes d’altres administracions, per un bon estat de manteniment i millora d’aquests.

Pel que fa a l’àrea de Medi Ambient, cal destacar aquelles mesures encaminades a la protecció del medi natural, incidint especialment en la preservació del sector del Massís de la Picossa, mitjançant actuacions de prevenció d’incendis forestals, mantenint i millorant les infraestructures necessàries pels serveis d’extinció d’incendis: xarxa de camins forestals, basses, hidrants, etc…

Per últim aquesta àrea agrupa les iniciatives per vetllar pel deure de preservar la Memòria Històrica i donar-la a conèixer a les generacions presents i futures; així com de la Cultura Popular.

Regidor:

Jordi Fornós
Correu: jfornos@moradebre.cat
Telèfon: 977 400 012
Horari de visites: hores convingudes