La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre un ajut per import de 8.029,74 euros dins la convocatòria de subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023.

Pel que a la reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà, les actuacions han consistit en la desratització del clavegueram, el control de coloms i control de plagues en edific

is municipals. A més a més, s’ha s’han realitzat actuacions de desinsectació del mosquit tigre i mosca negra. Tots aquests serveis a través d’una empresa especialitzada, contractada per l’ajuntament.

En relació a la gestió d’animals domèstics abandonats s’ha iniciat una campanya d’esterilització de gats amb els veterinaris locals.