INSTRUCCIONS EN LA GESTIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL CURS 2020/21. PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

Pla de desconfinament: dels centres educatius per a la realització del procediment de preinscripció i matrícula escolar

Vídeo informatiu de portes obertes

 

Calendari de preinscripció i matrícula

 • Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: telemàtica: 13 a 22 de maig i/o presencial  amb cita prèvia: 18 a 22 de maig
 • Matrícula: 17 al 23 de juny

Presentació de la sol·licitud amb la documentació

 1. Presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic, anmarti@moradebre.cat adjuntant-hi el model de sol·licitud disponible al web del Departament degudament emplenat (en format PDF o per fotografia de la sol·licitud) i de la documentació oportuna, escanejada o fotografiada.
 2. La direcció contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.
 3. Organització de  la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per l’accés al centre
  • A l’Escola Bressol Municipal La Morera  a partir del dilluns 19/05  hi haurà la directora més una educadora al centre per poder fer les sol·licituds presencials i controlar l’accés al centre segons el  pla de contingència del personal de la Fundació.
  • A partir del dia 13/05 podran sol·licitar cita prèvia a través del correu Electronic anmarti@moradebre.cat del centre i a partir del 18 de maig per telèfon 977 40 13 60, de 10 a 12 h.  La direcció anirà donant cita segons demanda a partir del dia 18 de maig
 4. Validació de la sol·licitud i la comprovació de la documentació acreditativa. Es comprovarà la documentació identificativa i acreditativa dels criteris de prioritat presentada, escanejada o fotografiada.

Sobre la publicació de les llistes de barem i de les llistes d’assignacions i d’espera

Les llistes que es fan públiques durant el procés de preinscripció, amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades, es publicaran a la web de l’ajuntament https://www.moradebre.cat

 Sobre les reclamacions a la llista de barem provisional

 • La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà, de manera general, mitjançant el correu electrònic
 • anmarti@moradebre.cat
 • La direcció enviarà un correu de resposta com a justificant de recepció de la reclamació.

 Sobre la matrícula

 • De forma telemàtica
  • Presentació de la confirmació de la matrícula i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic, anmarti@moradebre.cat  adjuntant-hi la documentació.
  • La direcció respondrà al correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la matrícula
 • De forma  presencial
  • A partir del dia 8/06 podran sol·licitar cita prèvia a través del correu Electronic anmarti@moradebre.cat del centre i a partir del 17 de juny per telèfon 977 40 13 60, de 10 a 12 h.  La direcció anirà donant cita segons demanda a partir del dia 17 de juny.

Documentació relacionada