Període de preinscripció : entre el  9 i el  20 de maig de 2022

L’Escola Bressol Municipal  la Morera inicia des d’ avui, 9 de maig, i fins al 20 de maig  el període de preinscripció al primer cicle d’educació infantil per al proper curs 2022-2023.

Per tal de fer efectiu el tràmit, caldrà enviar la sol·licitud a l’adreça electrónica lamorera@moradebre.cat o presentar-la al centre presencialment demanant cita prèvia al telèfon  977.401.360.

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció caldrà presentar la següent documentació:

  • Original i fotocòpia del Llibre de Família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora, guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

A més a més, les persones que a la sol·licitud hagin al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat, hauran de presentar la documentació que els acredita:

  • El contracte laboral, certificat d’empresa o document de l’Agència Tributària per justificar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora al centre escollit en primer lloc.
  • L’acreditació de la renda garantida de ciutadania.
  • L’acreditació de la discapacitat quan s’hagi obtingut en una altra comunitat.
  • El carnet de família nombrosa o monoparental quan s’hagi obtingut en una altra comunitat.

Des del centre, es demana que totes les famílies que tinguin previst matricular els seus fills o filles a l’escola al llarg del curs 2022-23, realitzin el tràmit de la preinscripció per tal de poder fer una planificació més acurada del curs.

Podeu trobar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció a https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3


Es pot fer la preinscripció per :

Algunes imatges de l’escola bressol La Morera