La Generalitat informa que s’han publicat al DOGC la convocatòria i bases  dels ajuts per a professionals i microempreses del sector turístic.

Els ajuts s’assignen per ordre de sol·licitud i fins que s’esgoti la partida pressupostària de 3,5 milions d’euros. L’ajut té un import únic de 2.500 €. Avui dia 16 d’abril és el primer dia per sol·licitar-los i es fa mitjançant el formulari de sol·licitud normalitzat disponible al portal Canal Empresa o a l’apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya.