180611repartiment de contenidors

El dia 11 de juny de 2018 va tindre llocal Centre Cívic de Móra d’Ebre una reunió per a informar de l’inici d’una campanya per a repartir contenidors de 60 litres de capacitat a restaurants de la població, els dos col·legis, l’institut i la residència Natzaret. L’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar el trasllat de la fracció orgánica des dels llocs on es generen els residus fins als contenidors situats al carrer. Amb aquesta proposta de la Regidoria de Medi Ambient es vol potenciar la recollida selectiva de residus en l’àmbit dels grans productors de residus de la població.