La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Móra d’Ebre ha acordat l’adhesió del municipi al manifest de la diada que impulsen l’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut, la Federació de Municipis de Catalunya, juntament amb 140 entitats publiques i privades  per tal de fomentar la conscienciació de la societat i implicar-la en la lluita contra el VIH.
El  proper  1  de  desembre  se  celebra  arreu  del  món  el  30è  Dia  Mundial  de  la  Sida,  una  jornada  que  vol  fomentar la conscienciació de la societat i implicar-la en la lluita contra el VIH. Aquest any, sota el lema “Un salt endavant cap a la fi de la sida”, els impulsors de la iniciativa volen compartir i assumir el compromís acordat per la comunitat internacional de posar fi a l’epidèmia com a amenaça per a la salut pública per al 2030, objectiu que forma part de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada per l’Assemblea de les Nacions Unides.
El manifest de la jornada és el següent:
Un salt endavant cap a la fi de la sida 
El proper 1 de desembre se celebra arreu del món el 30è Dia Mundial de la Sida, una jornada que vol fomentar la conscienciació de la societat i implicar-la en la lluita contra el VIH. 
Des de l’aparició dels primers casos d’infecció pel VIH, és innegable que han sorgit noves oportunitats i també molts desafiaments però, malgrat que disposem d’evidència sobre l’eficàcia dels programes de prevenció i tractament del VIH, no hi ha lloc per a l’autocomplaença. La comunitat internacional ha assumit el compromís de posar fi a l’epidèmia com a amenaça per a la salut pública per al 2030, objectiu que forma part de l’Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible, aprovada per l’Assemblea de les Nacions Unides. 
Per assolir aquesta fita tan ambiciosa, Catalunya treballa agilitant l’aplicació de mesures sostenibles a través d’un compromís polític renovat, recursos i innovacions tècniques i programàtiques. El Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020, l’Acord nacional per afrontar l’epidèmia del VIH a Catalunya i lluitar contra l’estigma relacionat, aprovat pel Parlament de Catalunya i el Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb el VIH, així com els plans estratègics locals, són exemples de la resposta del nostre país, en la qual participen les persones afectades, la societat civil, el sector privat i els organismes governamentals. Es tracta d’una resposta organitzada, basada en l’evidència científica, consensuada, coherent, eficaç i inspirada en les recomanacions internacionals. 
Cal intensificar esforços per monitorar l’evolució de l’epidèmia, per implementar la prevenció combinada, per garantir que totes les persones infectades coneguin el seu estat serològic, per assegurar el tractament precoç i una atenció integral de qualitat i centrada en l’individu, per protegir les persones més vulnerables, per augmentar l’eficiència en la prestació de serveis i per eliminar l’estigma i la discriminació associada al VIH. 
0001 (29)
Tothom és necessari per donar un salt endavant, accelerar la fi d’aquesta epidèmia i construir una societat sense VIH.