L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha finalitzat la primera etapa de l’elaboració d’un Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES), que serà l’eina que guiarà el municipi per a arribar l’any 2020 amb un 20% menys d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte a l’any 2005, complint amb els compromisos adquirits en el marc del Pacte d’Alcaldes.

Móra d’Ebre ha finalitzat la primera fase del pla, que ha consistit a realitzar un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals factors d’activitat. L’inventari ha permès detectar els sectors que tenen major impacte en les emissions, com ara el transport i el sector domèstic, que causen el 55% i el 23% de les emissions, respectivament. De la mateixa manera, ha permès conèixer el total d’emissions de GEH del 2005, que es comptabilitzen en 27.596 t dCO2 i calcular el 20% de reducció per al 2020 al qual es van comprometre els representants municipals que van firmar el Pacte d’Alcaldes el 2015.Per a aconseguir aquesta reducció del 20%, que correspon a 5.519 t CO2, l’Ajuntament de Móra d’Ebre portarà a terme diverses accions, tant en l’àmbit municipal com del propi Ajuntament, sobre els sectors d’afectació del PAES, com són el terciari, el residencial, el transport i el tractament de residus. L’Ajuntament de Móra d’Ebre ja ha iniciat la segona etapa on es definirà el Pla d’acció que ha de permetre assolir els objectius de reducció establerts.

pacte alcaldes