L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha iniciat els treballs d’arranjament de 8,6 quilometres de camins forestals per tal que esdevinguin vials aptes per als vehicles d’extinció d’incendis.

El pressupost d’aquests treballs ha estat objecte de subvenció per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, dins la convocatòria d’ajuts per la prevenció d’incendis forestals 2019. El cofinançament d’aquesta actuació ha estat el següent: un 57 % amb fons propis del DARP i un 43 % per part del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’import corresponent a l’IVA de l’actuació no és subvencionable i serà a càrrec de l’Ajuntament de Móra d’Ebre.

Els camins objecte de les actuacions són:

  • Camí de les Gandeoles
  • Camí de Perles
  • Camí del Barranc de l’Infern
  • Camí de Salvaterres
  • Camí de Santa Magdalena

Les obres són realitzades per dos empreses locals i es preveu que finalitzin abans del 10 de setembre de 2020.