L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha executat actuacions d’arranjament de camins que han afectat d’2,5 quilòmetres de longitud de la xarxa de camins municipal.  Al camí dels Campassos, al de la Ratlla del Terme amb el nou dipòsit d’aigua i al dels Ruixols, s’ha aplicat un tractament amb aportació de tot-u i dos capes de mescla asfàltica en calent. Al camí de la Ratlla del Terme amb Benissanet i al de les Molineres s’han realitzat actuacions de manteniment i millores de menor entitat.

La inversió total d’aquestes actuacions és de 59.490,26 euros, subvencionada per la Generalitat de Catalunya en un 83,5%, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en un 9,3% i un 7,2% per part de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, a l’espera de conèixer la resolució d’una concessió de subvenció per part del Consell Comarcal.c2