El projecte es basa en la inspecció, la instal·lació d’equips de localització remota de fuites i la sectorització de la xarxa

Aquesta darrera setmana l’alcalde de Móra d’Ebre, Rubén Biarnés, i la directora territorial Catalunya Sud d’AGBAR, Berta Mercadé, s’han reunit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre per fer el seguiment periòdic del temes relatius a la gestió del cicle integral de l’aigua i, sobretot, per analitzar la implantació de projectes futurs de millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua. Per aquest motiu, s’ha fet un seguiment del projecte desenvolupat conjuntament pels tècnics de l’Ajuntament de Móra d’Ebre i l’equip d’explotació d’AGBAR que té com a objectiu assolir una millora del 30% en el rendiment de la xarxa de distribució d’aigua.

El projecte pivota en tres actuacions amb un elevat component d’innovació. La primera actuació es basa en la inspecció de la xarxa per la localització de fuites mitjançant la injecció d’heli com gas traçador i posterior detecció i reparació de les fuites identificades. La segona actuació, complementària a la primera, consisteix en la instal·lació de sensors de detecció remota de fuites ja que d’aquesta forma es pot reduir el temps entre la detecció i la localització de les mateixes. L’abast característic d’aquest tipus de sensors està al voltant de 100 metres de forma que utilitzant de forma rotativa una quarantena de sensors es té una imatge molt real de la situació de la xarxa.

Finalment, la tercera actuació, contempla l’ampliació de la sectorització de la xarxa de distribució d’aigua a Móra d’Ebre de forma que s’augmenti el control sobre la demanda, i per tant sobre la pressió i el cabal subministrat, en cadascuna de les zones, assegurant una millora de l’eficiència al poder gestionar les diferents entrades d’aigua a un mateix sector. Aquesta actuació complementarà els quatre sectors actuals de Móra d’Ebre amb la creació de cinc nous que estaran controlats de forma remota a través d’un telecontrol per a la seva supervisió en continu i anàlisi.

Amb aquest projecte l’Ajuntament de Móra d’Ebre vol donar un pas més en la digitalització de la xarxa, el que farà possible dur a terme una gestió més eficient del recurs en un context d’escassetat hídrica i, per tant, contribuir al desenvolupament sostenible del municipi. A més, aquesta sectorització tindrà un impacte en la ciutadania doncs permetrà reduir l’abast de les eventuals avaries en els veïns i veïnes de Móra d’Ebre.

El projecte complert té un pressupost aproximat de 290.000€ i s’ha presentat a la línia de subvencions NextGeneration EU segons es regula per l’ordre PRE/140/2022.