L’objectiu del conveni és tallar la cadena de transmissió del virus compartint les dades de les persones diagnosticades de la #covid19 i dels seus contactes. El conveni té vigència mentre duri l’emergència sanitària

Aquesta setmana s’està acabant de perfilar la signatura del conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de Móra d’Ebre, el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) amb l’objectiu principal de coordinar els serveis públics per millorar la capacitat de seguiment de les persones afectades i per assolir una resposta més eficaç en termes assistencials i socials.

En el marc del conveni, CatSalut informa de les persones afectades i l’Ajuntament activa serveis municipals en cas que sigui necessari, com els de Serveis Socials, Protecció Civil i Salut o Vigilants municipals, si es detecta que no es respecta l’aïllament o quarantena obligatori.

Per la seva banda, correspon al CatSalut el tractament dels malalts pels equips assistencials del sistema públic de salut i l’adopció de mesures de caràcter sanitari i assistencial, incloent l’aïllament de pacients i el confinament de contactes directes. Finalment,, el Departament de Salut adoptarà les mesures de caràcter especial a nivell territorial que siguin necessàries en virtut de l’escenari i les necessitats detectades.

Les tres administracions es comprometen a subministrar-se mútuament i de forma immediata informació actualitzada per afrontar una resposta el més efectiva possible. El conveni contempla la creació d’una comissió de seguiment que vetllarà pel compliment del mateix.