La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre un ajut per import de 10.000,00 euros dins la convocatòria de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023.

La subvenció s’ha concedit per les línies d’ajut destinades al control sanitari de l’aigua de les piscines municipals  i control sanitari per a la prevenció de la legionel·losi a les instal·lacions municipals. Unes actuacions que comporten l’adquisició i aplicación de productes de desinfecció i neteja específics, i la realització d’analítiques a través de laboratori especialitzat, contractat per l’ajuntament a tal efecte.