L’acord, que porta mesos treballant-se amb els treballadors, dona peu a la consolidació de la plantilla municipal

La Taula de negociació de l’Ajuntament de Móra d’Ebre formada per l’alcalde, Rubén Biarnés, i els representants dels treballadors van signar el 8 de novembre un acord sobre els criteris que es desplegaran a les bases generals i específiques que han de regir els processos de selecció per a l’estabilització de les 45 places que resulten de l’aplicació de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que s’han de convocar abans del 31 de desembre de 2022.

Els criteris s’han desenvolupat tenint en consideració el que disposa la normativa marc de referència, mitjançant el sistema de concurs-oposició i de concurs de mèrits establert per les disposicions addicionals 6ª i 8ª de la norma, així com els principis que regeixen els processos de selecció del personal al servei de les administracions públiques, garantint el compliment de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

En paraules de Rubén Biarnés, “l’acord al que hem arribat ens posiciona en un punt molt important de cara als treballadors de l’Ajuntament de Móra d’Ebre. Els darrers mesos s’ha treballat amb els representants dels treballadors que han proporcionat un punt extra de sensibilitat a tot el procés”.

Cal recordar que la llei 20/2021 és d’aplicació per a tot el sector públic i la voluntat del legislador estatal era estabilitzar al conjunt del personal indefinit no fixe que estava prestant serveis a l’administració des de fa anys, regularitzant de forma definitiva la seva situació tot i considerant les seves places estructurals, ja que la necessitat de permanència s’ha acreditat any rere any, per repetir-se la seva inclusió a la plantilla de personal cada any.

La Junta de Govern Local donarà la setmana vinent l’aprovació del document de criteris que portaran a l’aprovació de les bases generals, específiques i la convocatòria abans de final d’any. “És un dia important per l’Ajuntament de Móra d’Ebre en que donem forma la tasca iniciada per l’equip de govern de Joan Piñol. Amb la feina feta pels tècnics de l’ajuntament i l’acord al que s’ha arribat amb els representants dels treballadors, assolirem una estabilitat més gran del personal i posem les bases per la modernització continua de l’ajuntament i així oferir un millor i més eficient servei a la ciutadania i assegurar l’horitzó laboral de moltes persones afectades i les seves famílies si finalment, com aquest procés possibilita, ocupen definitivament aquestes places” apunta Rubén Biarnés.

Els representants dels treballadors de l’Ajuntament de Móra d’Ebre han manifestat la seva satisfacció amb els acords als que s’ha arribat amb l’equip de govern.