La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre les següents subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilient, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, exercici 2021, pels conceptes que tot seguit es relacionen:

  • Línia 1:
    • Vigilància de zones de bany, 7.093,17 euros.
    • Agent cívic, 4.284,06 euros.
  • Línia 2: protecció de la salut pública, 7.105,05 euros.