La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre les següents subvencions, dins del Programa d’actuacions de protecció de la salut pública, convocatòria 2019, pels conceptes que tot seguit es relacionen:

  • Seguretat a les zones de bany (platges i piscines): 6.895,20 euros.

  • Gestió d’espècies plaga, invasores i recollida d’animals domèstics abandonats: 4.065,56 euros.

  • Millora de la qualitat de l’aigua de consum humà: 5.146,20 euros.