El Departament de Justícia ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció a l’Àmbit 3b, a l’empara de la Resolució JUS/120/2022, de 23 de gener, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions dels àmbits 1, 2 i 3 a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980, per a actuacions desenvolupades l’any 2022, per a la realització de l’actuació següent:

  • Recuperació i valorització dels espais de la Batalla de l’Ebre. Àmbit de la “Pontona” i de la Cova dels “pontoners”
  • Import subvenció: 5.144,84 euros

“Amb la col·laboració del Departament de Justícia”