171119 guardia (3)
 
La Policia Municipal de Móra d’Ebre ha iniciat una campanya de control al municipi de vehicles estacionats de llarga durada per confirmar si tenen en vigor l’assegurança obligatòria de vehicles i la inspecció tècnica de vehicles (ITV). Així, durant aquesta darrera setmana, s’han centrat els esforços als voltants dels carrers del Doctor Borràs, del Consuelo Zaragoza i al barranc de Faneca. Com a resultat de les actuacions, la Policia Municipal ha iniciat expedient sancionador a vuit vehicles identificats a la via pública sense l’assegurança obligatòria de vehicles, per una una quantia de 1.500 euros.