Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

– CM, integrat per les següents persones:

Sr. Rubén Biarnès Renedo

Sra. Maria Rodríguez Grau

Sr. Xavier Barcelona Sánchez

Sra. Lorena Sastre Aparisi

Sra. Montserrat Pineda Giménez

Sra. Eva Avila Cambra.

– ERC-AM, integrat per les següents persones:

Sra. Marta Montagut Hernàndez

Sra. Silvia Sánchez Quevedo

Sr. Oscar Fortunyo Pacheco

– FM-AMUNT, integrat per les següents persones:

Sr. Jordi Fornós Pelejà (Portaveu)

– PSC-CP, integrat per les següents persones:

Sra. Dolores Gurrera Romo (Portaveu)

– EM-ARAPL, integrat per les següents persones:

Sr. Eduard March Hermo (Portaveu)

– UPM-FIC, integrat per les següents persones:

Sr. Jose Francisco Líndez Ripoll (Portaveu)”