El Canal de Denúncies és una eina que permet comunicar, de manera confidencial i a través d’un senzill formulari, aquelles activitats i conductes potencialment irregulars que puguin suposar infraccions de normatives o corrupció.

Les comunicacions podran ser anònimes, no exigeixen la inclusió de les dades personals del denunciant, i permetran l’enviament de qualsevol dubte o consulta en matèria d’ètica i compliment. Totes les comunicacions seran rebudes i analitzades diligent, rigorosa i confidencialment per Ajuntament de Móra d’Ebre. En tots els casos se’ls aplicarà un protocol definit de manera detallada i basat en les millors pràctiques, amb l’objectiu de donar-los resposta i tractament ordenat.

Descarrega normativa

Canal intern

Canal de Denúncies

Canal extern

Oficina Antifrau de Catalunya