Extracte de l’acord aprovat en Junta de Govern del 21 de desembre de 2020.

(…/…)

PRIMER.- OBJECTE

El present acord té per objecte afavorir la dinamització i promoció del comerç local de Móra d’Ebre amb una campanya de Nadal que premiarà els compradors dels establiments de Móra d’Ebre a través d’un sorteig de 90 vals amb premis de 50€, com a  mesura de suport al comerç per combatre les conseqüències de la covid-19, amb la col·laboració de la Unió de Botiguers.

SEGONA.- RÈGIM DE FUNCIONAMENT

Amb aquesta campanya es pretén reactivar el comerç local mitjançant un sorteig de 90 vals de 50€ de premi com a oportunitat per promoure el comerç del municipi de Móra d’Ebre.

En el sorteig podran participar totes les persones que hagin efectuat una compra mínima de 20€, en un dels establiments adherits a la campanya, entre el 21 de desembre i el 16 de gener de 2021. Per cada compra superior a 20€ s’aconseguirà una butlleta per al sorteig, la qual s’emplenarà en el mateix establiment en què s’ha fet la compra.

Cada persona podrà participar tantes vegades com vulgui, però només podrà guanyar un premi. Cas de ser un menor el guanyador seran els seus tutors qui rebin el premi. El sorteig es durà a terme el 22 de gener i posteriorment, es comunicaran les persones premiades a través del telèfon que constarà en les butlletes guanyadores.

Els vals es podran gastar en qualsevol dels establiments que participin en la campanya des del 25 de gener fins al fins al 28 de febrer de 2021.

El dia  22 de gener a les 11:00 del matí es realitzarà el sorteig a les dependències de l’ajuntament. Sols s’admetrà un premi per participant.

La Unió de Botiguers avisarà al telèfon que consti a les butlletes de com recollir el premi..

La Unió de Botiguers de Móra d’Ebre, a petició de cada establiment col·laborador bescanviarà l’import de cada val de compra pel seu equivalent en diners mitjançant transferència bancària al número de compte que l’establiment comuniqui.

Podran participar a la campanya els establiments comercials de Móra d’Ebre, independentment que siguin socis o no de la Unió de Botiguers i que compleixin les següents condicions:

– Tots els comerços a peu de carrer de venda al detall (en el cas dels comerços d’alimentació, limitats a 300 m2 de sala de vendes)

– Tots els socis de la Unió de Botiguers de Móra d’Ebre

– Bars i restaurants

– Perruqueria i estètica.

Els propietaris, treballadors i familiars en primer grau no podran participar en el sorteig amb butlletes segellades al seu propi establiment.

La participació en aquesta campanya implica l’acceptació de les bases i el procediment.

TERCER.- VIGÈNCIA

El present acord tindrà una vigència fins al 31 de març de 2021   

QUART.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

 AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE:

1. L’ajuntament informarà als establiments comercials d’aquesta campanya per si estan interessats en formar part com a establiments adherits. Tanmateix proporcionarà el material necessari com a cartells i butlletes als establiments adherits i a la Unió de Botiguers.

2. El llistat d’establiments que formen part de la campanya es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Móra d’Ebre.

3. El pagament d’aquesta subvenció serà ingressat al número de compte que proporcionarà la Unió de Botiguers per fer efectiu l’abonament de les butlletes als establiments adherits.

L’ajuntament interpretarà aquest conveni i resoldrà els dubtes que ofereixi el seu contingut i controlarà i fiscalitzarà l’efectivitat dels abonaments de les butlletes als establiments corresponents.

UNIÓ DE BOTIGUERS/ESTABLIMENTS  COL.LABORADORS:

1. La Unió de Botiguers de Móra d’Ebre es compromet a informar a tots els comerços locals d’aquesta campanya. Una vegada confirmada la seva participació es farà arribar tot el material necessari (cartell, butlletes i bases).

2. Els establiments adherits hauran d’exposar el material en un lloc visible durant tota la durada de la campanya i hauran de proporcionar una butlleta a cada client per cada compra superior a 20€ que serà dipositada en una caixa/urna que estarà a disposició de l’establiment comercial.

3. Els establiments adherits hauran de posar el segell de l’establiment darrera de cada butlleta per a que aquesta tingui validesa. S’exclouran aquelles butlletes sense segellar.

4. La Unió de Botiguers informarà diàriament a l’ajuntament dels nous establiments participants per tal de ser inclosos al llistat d’establiments adherits.

5. La Unió de Botiguers penjarà al seva pàgina web el llistat actualitzat dels establiments adherits durant tot el termini de la campanya.

6. La Unió de Botiguers farà arribar les butlletes per al sorteig a l’ajuntament abans del 22 de  gener de 2021

7. Aquesta entitat comunicarà a les persones guanyadores a través del telèfon que constarà en les butlletes guanyadores la manera de fer efectiu el recollir el premi i el seu lliurament de la forma que cregui convenient.

8. La Unió de Botiguers notificarà  a l’ajuntament, amb la suficient anticipació, les modificacions que cregui convenients.

9. La participació en aquesta campanya implica l’acceptació de les bases i el procediment descrit en aquest document.

 (…/….)