Aquest espai permet consultar tota l’activitat contractual de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, que es presenta agrupada per tipus de contracte (execució d’obra, concessió d’obra publica, gestió de serveis públics, subministraments, serveis, contractes de col·laboració entre el sector públic i privat, contractes especials i altres), així com l’estat de tramitació en el que es troba.
En compliment de l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i amb el fi d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s’exposa a continuació la documentació relativa al perfil del contractant actual de l’Ajuntament de Móra d’Ebre conforme al precepte legal.

Per consultar el perfil del contractant anterior al 31 d’agost de 2017 podeu obrir aquest enllaç.

En els següents enllaços trobareu tota la informació relativa a la contractació realitzada per l’Ajuntament, Òrgans de contractació, licitacions en tramit, relacions de contractes, registres de factures, etc.
Si teniu dubtes a l’hora de fer servir el sobre digital, ús enllacem també la pàgina de la Generalitat de Catalunya dedicada a aquest tema.

Informació de contractació
RELACIÓ DE CONTRACTES
Resultats
AJUDES SOBRE DIGITAL