L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania la informació sobre les retribucions i les declaracions d’activitats patrimonials i de bens dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l’ens.

L’Ajuntament no compta amb directius i càrrecs de confiança.

En el següent enllaç trobareu tota la informació sobre les retribucions i les declaracions de bens i activitats.

RETRIBUCIÓ I DEDICACIÓ PERSONAL CORPORACIÓ
DECLARACIÓ DE BENS I ACTIVITATS