Control i Fiscalització dels Grups Municipals 2011-2024

Al selector de l’esquerra es pot seleccionar els diferents grups polítics presents al plenari i allí es recullen les preguntes presentades al Govern municipal així com la resposta donada.

A l’enllaç sota d’aquest text es recullen el llistat integral de les mocions presentades al plenari municipal incloent qui les presenta pel període 2011 fins a l’actualitat