ANY 2024

CONTRACTES PUBLICITAT INSTITUCIONAL 2024:

– Contracte de serveis, de publicitat institucional a través del mitjà audiovisual Televisió Teveon, SL amb CIF B43996941, pel preu del contracte de 4.132,23 € més 867,77 € d’IVA, Total: 5.000,00 € . Aprovat per JGL com a òrgan de contractació, en data 08/01/2024.

– Contracte de serveis, de publicitat institucional a través del mitjà audiovisual Ebre Digital, SL (Canal TE) amb CIF B55606925, pel preu del contracte de 4.132,23 € més 867,77 € d’IVA, Total: 5.000,00 €. Aprovat per JGL com a òrgan de contractació, en data 08/01/2024.

– Contracte de serveis, de publicitat per la difusió de campanyes de publicitat institucional a través de la radio amb Associació Ràdio Móra d’’Ebre, pel preu del contracte de 7.340,00 € més 1.541,40 € d’IVA, preu total 8.881,40 €. Aprovat per JGL com a òrgan de contractació, en data  08/01/2024.

– Contracte de serveis, de publicitat per la difusió de campanyes de publicitat institucional amb PROMICSA (Diari de Tarragona), pel preu del contracte de 3.600,00 € més 756,00 € d’IVA, preu total 4.356,00 €. Aprovat per JGL com a òrgan de contractació, en data  08/01/2024.

– Contracte de serveis, de publicitat per la difusió de campanyes de publicitat institucional amb Limicola S.L. (MésEbre), pel preu del contracte de 4.218,00 € més 885,77 € d’IVA, preu total 5.103,77 €. Aprovat per JGL com a òrgan de contractació, en data  08/01/2024.

ANY 2023

CONTRACTES PUBLICITAT INSTITUCIONAL 2023:

– Contracte de serveis, de publicitat institucional a través del mitjà audiovisual Televisió Teveon, SL amb CIF B43996941, pel preu del contracte de 4.132,23 € més 867,77 € d’IVA, Total: 5.000,00 € . Aprovat per JGL com a òrgan de contractació, en data 13/02/2023.

– Contracte de serveis, de publicitat institucional a través del mitjà audiovisual Ebre Digital, SL amb CIF B55606925, pel preu del contracte de 4.132,23 € més 867,77 € d’IVA, Total: 5.000,00 €. Aprovat per JGL com a òrgan de contractació, en data 13/02/2023.

– Contracte de serveis, de publicitat per la difusió de campanyes depublicitat institucional a través de la radio amb Radio Mora d’Ebre-SER, SL amb CIF G43029362, pel preu del contracte de 7.340,00 € més 1.541,40 € d’IVA, preu total 8.881,40 €. Aprovat per JGL com a òrgan de contractació, en data 30/01/2023.

ANY 2022

CONTRACTES PUBLICITAT INSTITUCIONAL 2022

• Contracte de serveis, de publicitat institucional a través del mitjà audiovisual Televisió Teveon, SL amb CIF B55606925, pel preu del contracte de 2.479,33 € més 520,66 € d’IVA, Total: 3.000,00€- Aprovat per JGL com a òrgan de contractació, en data 28/02/2022.

– Conveni de col·laboració entre Més Ebre i l’Ajuntament de Móra d’Ebre per la difusió dels esdeveniments més importants que es realitzin a la població participant ambdues parts en aquest fi comú per import de 1.653 euros més IVA. Aprovat per JGL en data 31 de gener de 2022.

– Contracte de serveis, de publicitat per la difusió de campanyes de publicitat institucional a través de la ràdio amb Ràdio Móra d’Ebre-SER, SL amb CIF G43029362, pel preu del contracte de 8.000 € i 1.680 € d’IVA, preu total 9.680 €. Aprovat per JGL com a òrgan de contractació, en data 24/01/2022.

ANY 2021