Actualment tenim aquests anuncis en exposició

ANUNCI informació pública sobre l’aprovació del Conveni

Publicat el 29-02-2024

ANUNCI informació pública sobre l’aprovació del Conveni de custòdia del territori a les illes fluvials de Móra d’Ebre

A N U N C I informació pública sobre l’aprovació del projecte

Publicat el 28-02-2024

A N U N C I informació pública sobre l’aprovació del projecte bàsic i d’execució d’Obres de substitució de la gespa artificial del Camp de Futbol de Móra d’Ebre

Esmena de l'edicte Annex IV. Processos selectius estabilització (Proves català i valoració mèrits).

Publicat el 20-02-2024

Annex IV. Processos selectius estabilització (Proves català i valoració mèrits).

Annex V. Processos selectius estabilització (Proves català i valoració mèrits.

Publicat el 19-02-2024

Annex V. Processos selectius estabilització (Proves català i valoració mèrits.

Concessió aprofitament aigües públiques subterrànies.

Publicat el 15-02-2024   ·   Procedent de

Concessió aprofitament aigües públiques subterrànies sol.licitada per Josefina Pasanau Falcó i Montserrat Pasanau Falcó.

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball d'oficis subvenció SOC, programa Treball als Barris, any 2023, Dinamitzador/a de barris

Publicat el 15-02-2024

Resultat de la baremació per la selecció de personal, dinamitzador/a de barris, en el marc del programa Treball als Barris, any 2023

Bases i convocatòria plaça Tècnic/a de Recursos Humans

Publicat el 14-02-2024

Bases i convocatòria plaça Tècnic/a de Recursos Humans

Oferta d'ocupació pública 2024

Publicat el 14-02-2024

Oferta d'ocupació pública 2024

Nomenament Personal Funcionari de carrera

Publicat el 14-02-2024

Nomenament Personal Funcionari de carrera

Nomenament Personal Laboral Indefinit

Publicat el 14-02-2024

Nomenament Personal Laboral Indefinit

Nomenament Personal Laboral Indefinit

Publicat el 14-02-2024

Nomenament Personal Laboral Indefinit

Modificació de les Directrius i condicions per a les obres d'obertura de rases a la via pública per a la instal·lació i reparació dels serveis públics

Publicat el 12-02-2024

Modificació de les Directrius i condicions per a les obres d'obertura de rases a la via pública per a la instal·lació i reparació dels serveis públics

Modificació del Reglament regulador per a l'ús públic de l'espai i ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i altres elements de bars i similars

Publicat el 12-02-2024

Modificació del Reglament regulador per a l'ús públic de l'espai i ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses i altres elements de bars i similars

Notificació infructuosa

Publicat el 09-02-2024

Acte que es notifica: Requeriment previ a ordre d'execució per la falta de neteja per l'acumulació d'herbes, brutícia i rames que afecten a la via pública.

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ