Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Nomenament funcionaris de carrera i en pràctiques

Publicat el 12-05-2022

Per Resolució d'Alcaldia núm.2022-0049 de data 10/05/2022, una vegada conclòs el procés de selecció, s'ha efectuat el nomenament de funcionaris de carrera i en pràctiques dels candidats proposats

Informació pública de la sol·licitud llicència d’obres, edificacions, Instal·lacions i usos provisional per a la Implantació d’un reactor biològic i elements auxiliars

Publicat el 03-05-2022

Informació pública de la sol·licitud de llicència d’obres, edificacions, Instal·lacions i usos provisional per a la Implantació d’un reactor biològic i elements auxiliars d'ADOBINVE SL.

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ