Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Aprovació definitiva. Expedient 7/2022 de modificació de crèdit

Publicat el 23-09-2022

Aprovació definitiva. Expedient 7/2022 de modificació de crèdit

Aprovació definitiva de la Memòria valorada Treballs per a la instal·lació de bombament d'aigües residuals a la plaça de Baix.

Publicat el 20-09-2022

Aprovació definitiva de la Memòria valorada Treballs per a la instal·lació de bombament d'aigües residuals a la plaça de Baix.

Reconstrucció habitatge en sòl no urbanitzable. Camí de les Senies, pol. 14 parc. 96.

Publicat el 14-09-2022

Anunci d'informació pública del projecte d’actuació específica i estudi d’impacte i integració paisatgística, per a la reconstrucció d’un habitatge unifamiliar rural a la finca emplaçada al polígon 14, parcel.la 96.

Expedient sobre imposició de Penalitats per Compliment Defectuós del Contracte 1429/2018,

Publicat el 09-09-2022

notificació per la imposició de penalitats per Compliment Defectuós del Contracte 1429/2018, incoat a SIGMACABLE, SL B25840885

Resolució per la qual es considera no substancial la modificació de l'autorització ambiental de l'empresa Adobinve SL

Publicat el 09-09-2022

Resolució per la qual es considera no substancial la modificació de l'autorització ambiental de l'empresa Adobinve SL consistent en el canvi de la potència tèrmica d’una caldera ja autoritzada i incorporar-la a l’autorització ambiental de 7 d’octubre de 2019, atorgada a l’empresa Adobinve SL.

Segregació de l'àrea privada de caça T-10.166

Publicat el 01-09-2022   ·   Procedent de

Sol·licitud d'exclusió de la finca situada a la parcel·la 33, del polígon 28, del terme municipal de Móra d'Ebre, de l'àrea privada de caça T-10.166

Segregació de l'àrea privada de caça T-10.166

Publicat el 01-09-2022   ·   Procedent de

Sol·licitud d'exclusió de la finca situada a les parcel·les 21, 22, 27, 28, 81, 82, 83 i 87, del polígon 20 i parcel·les 76, 77 i 80, del polígon 2, del terme municipal de Móra d'Ebre, de l'àrea privada de caça T-10.166

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ