Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Aprovació inicial: Expedients 4/2021 i 5/2021 de modificació de crèdit

Publicat el 02-08-2021

Aprovació inicial: Expedients 4/2021 i 5/2021 de modificació de crèdit

EDICTE DECLARACIÓ HEREUS

Publicat el 29-07-2021

Declaració d’hereus de Francisco Farnós Balart

Procediment de publicació per notificació infructuosa

Publicat el 29-07-2021

Intentada la notificació a l'adreça de les persones interessades, aquesta no s'ha pogut practicar per causes no imputables a aquesta administració. Es publica l'avís de notificació a la fi de què en el termini de 15 dies les persones interessades puguin comparèixer en aquest Ajuntament per a tenir coneixement del seu contingut íntegre.

Procediment de publicació per notificació infructuosa

Publicat el 29-07-2021

Intentada la notificació a l'adreça de les persones interessades, aquesta no s'ha pogut practicar per causes no imputables a aquesta administració. Es publica l'avís de notificació per a què en el termini de 10 diez hàbils a la fi de què les persones interessades puguin comparèixer en aquest Ajuntament per a tenir coneixement del seu contingut íntegre.

Anunci Bases ajuts adquisició llibres. Aprovació Inicial

Publicat el 28-07-2021

Anunci Bases ajuts adquisició llibres. Aprovació Inicial

EDICTE DECLARACIÓ HEREUS

Publicat el 07-07-2021

Declaració de hereus de Teresa Masip Fores

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ