Actualment tenim aquests anuncis en exposició

ANUNCI - LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS. BORSA PEONS DE SERVEIS

Publicat el 21-06-2024

Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos i indicar el motiu de l’exclusió

ANUNCI - RELACIÓ PROVISIONAL ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS. BORSA AUXILIAR ADMINISTRATIU

Publicat el 20-06-2024

Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos referent a les bases i convocatòria de procés de selecció de BORSA de personal laboral temporal o funcionari interí. en els dos supòsits següents: a.-)CONVOCATÒRIA AUXILIAR ADMINISTRATIU 1-2024.-Auxiliar administratiu Ajuntament. b.-) CONVOCATÒRIA AUXILIAR ADMINISTRATIU 2-2024 Auxiliar administratiu Jutjat de Pau.

Resolució per la qual es considera no substancial la modificació de l'autorització ambiental E1AAl180014 de l'empresa Adovinbe, SL, d'una activitat de desllanat i adobat de pells, al terme municipal de Móra d'Ebre ( exp. E1CNS230075).

Publicat el 12-06-2024

Resolució per la qual es considera no substancial la modificació de l'autorització ambiental E1AAl180014 de l'empresa Adovinbe, SL, d'una activitat de desllanat i adobat de pells, al terme municipal de Móra d'Ebre ( exp. E1CNS230075).

Aprovació del padró de llicències de gual exercici 2023

Publicat el 11-06-2024

Aprovat per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de febrer de 2024, i d’acord amb la delegació efectuada per l’Alcalde President mitjançant Decret núm. 0049/2019, de 21 de juny de 2019 de competències que li corresponen a favor de la Junta de Govern Local, va aprovar el Padró Fiscal de la taxa reguladora de les entrades de vehicles a través de la vorera (guals) per a l’exercici 2023 per tal que es procedeixi a la seva publicació.

Donació gratuïta condicionada camí de les Planes

Publicat el 06-06-2024

Donació gratuïta d'un nou camí condicionada a la restricció al trànsit motoritzat per l'actual camí de les Planes, en el tram a tocar del Mas de la Catatxora.

Delegació en la Junta de Govern Local

Publicat el 04-06-2024

Delegació en la Junta de Govern Local

Processos Establització. Annex VI.

Publicat el 04-06-2024

Processos Establització. Annex VI.

Numeració parcial del Barranc de Faneca

Publicat el 31-05-2024

Aprovació inicial de la numeració parcial del vial nomenat Barranc de Faneca

Pla de prevenció d'incendis forestals al municipi de Móra d'Ebre

Publicat el 29-05-2024

Aprovació inicial del Pla de prevenció d'incendis forestals al municipi de Móra d'Ebre

Aprovació inicial modificació ordenança fiscal

Publicat el 29-05-2024

Aprovació inicial modificació ordenança fiscal

Projecte d'implantació d'un edifici de recepció i atenció de visitants al Castell de Móra d'Ebre

Publicat el 14-05-2024

Projecte d'implantació d'un edifici de recepció i atenció de visitants al Castell de Móra d'Ebre

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ