Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Resolució d'aprovació definitiva del Projecte constructiu de sanejament i depuració del nucli de Benissanet.

Publicat el 06-06-2023   ·   Procedent de

Es publica la resolucio d'aprovació definitiva del Projecte constructiu de sanejament i depuració del nucli de Benissanet. Termes municipals de Benissanet i Móra d'Ebre, de data 15 de novembre de 2022, a efectes de notificació a totes aquelles persones interessades a les quals no s'ha pogut notificar per una altra via. Clau: LSA.01450/01.P

Resolució amb la llista d'admesos i exclosos contractació personal laboral temporal escola de música i dansa de Móra d'Ebre

Publicat el 06-06-2023

Resolució amb la llista d'admesos i exclosos contractació personal laboral temporal escola de música i dansa de Móra d'Ebre

Resolució per la qual es renova l'autorització ambiental de l'empresa Moncalvillo de Negocios SL, per a una activitat ramadera de truges.

Publicat el 30-05-2023

Resolució per la qual es renova l'autorització ambiental de l'empresa Moncalvillo de Negocios SL, per a una activitat ramadera de truges.

Bases i convocatòria de procés selectiu de places de personal laboral temporal i borsa de treball al Patronat de l' Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d' Ebre

Publicat el 26-05-2023

Bases i convocatòria de procés selectiu de places de personal laboral temporal i borsa de treball al Patronat de l' Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d' Ebre

Notificació infructuosa de l'Aprovació liquidació definitiva de neteja de solars mitjançant execució subsidiària exercici 2022.

Publicat el 23-05-2023

Notificació infructuosa de l'Aprovació de les liquidacions definitives de neteja de solars mitjançant execució subsidiària exercici 2022.

CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ACTIVITATS COMERCIALS I D'HOSTALERIA I RESTAURACIÓ I LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES I COBERTES D'EDIFICIS PER ALS EXERCICIS 2021 - 2022

Publicat el 22-05-2023

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a la instal·lació d'activitats comercials i d'hostaleria i restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d'edificis per als exercicis 2021 - 2022 (executades des de l'1 de desembre de 2021 fins al 31 de desembre de 2022).

Expedient 04/2023 de modificació de crèdit. Aprovació definitiva.

Publicat el 19-05-2023

Expedient 04/2023 de modificació de crèdit. Aprovació definitiva.

Concesión subvención Ministerio del Interior Planes de Emergencia Nuclear para la adquisición de un vehículo tipo 4x4

Publicat el 20-04-2023

El Ministerio del Interior ha concedido una subvención en el marco de la Convocatoria de subvenciones aprobada mediante la Orden de 22 de marzo de 2022, por la que se convocan subvenciones destinades a entidades Locales adscrites a los Planes de Emergencia Nuclear, para la realización de la actuación siguiente: - Actuación subvencionada: adquisición de un vehículo tipo 4x4 para obtener los medios adecuados para hacer frente a una emergencia nuclear. - Importe subvención: 30.248,78 euros

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ