Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Procediment de publicació per notificació infructuosa.

Publicat el 18-10-2021

Intentada la notificació a l'adreça de les persones interessades, aquesta no s'ha pogut practicar per causes no imputables a aquesta administración. Es publica l'avís de notificació per a que, en el termini de 10 dies hàbils, les persones interessades puguin comparèixer en aquest Ajuntament per a tenir coneixement del seu contingut íntegre.

Exposició pública del projecte per a executar una rasa i pericons per a realitzar una connexió amb Fibra Òptica

Publicat el 06-10-2021

Exposició pública dels projecte que ha presentat RETEVISIÓN I SAU, per a executar una rasa i pericons per a realitzar una connexió amb Fibra Òptica des de les antenes de Santa Magdalena fins al casc urbà en aquest terme municipal.

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a la instal·lació d'activitats comercials i d'hostaleria i restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d'edificis per als exercicis 2020-2021 (executades des de l'01/01/2020 fins al 30/11/2021)

Publicat el 30-09-2021

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a la instal·lació d'activitats comercials i d'hostaleria i restauració i la rehabilitació de façanes i cobertes d'edificis per als exercicis 2020-2021 (executades des de l'01/01/2020 fins al 30/11/2021)

Anunci ajuts adquisició llibres escolars curs 2021-2022 (BDNS)

Publicat el 22-09-2021

Anunci ajuts adquisició llibres escolars curs 2021-2022 (BDNS)

"Clúster Begues_PFot-539 AC"

Publicat el 03-09-2021

Informació pública de l'estudi d'Impacte Abiental i la solicitud d'Autorització Administrativa Prèvia del conjunt de parcs eòlics denominats "Clúster Begues_PFot-539 AC".

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ