El Pla de Desenvolupament Local ha estat elaborat pel Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics de la URV en els exercicis 2011 i 2012, extraient  les seves dades dels exercicis de 2010 i anteriors.

En l’actualitat es troba vigent i s’utilitza com a Pla Estratègic pel Desenvolupament Local de Móra d’Ebre.

Pla de Desenvolupament Local