El Pla d’Actuació Municipal en Emergència Nuclear (PAMEN) està integrat en el Pla d’Emergència Nuclear Exterior a les Centrals Nuclears d’Ascó i Vandellòs (PENTA) i es redacta sobre les directrius del Pla Bàsic d’Emergència Nuclear (PABEN). L’objectiu és el d’evitar o, si més no reduir en el possible els efectes adversos de les radiacions ionitzants sobre la població, en cas d’accident nuclear, per a això, estableix l’organització, estructura, funcions i procediments d’actuació operativa, així com els mitjans i recursos necessaris a nivell municipal.

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’EMERGÈNCIA NUCLEAR – revisió 2016