Un dels principals objectius de l’Ajuntament de Móra d’Ebre és reforçar, dins de l’àmbit de les seves competències, la política antifrau en el desenvolupament de les seves funcions. Per això, l’Ajuntament vol manifestar el seu compromís amb els estàndards més alts en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva adhesió als més estrictes principis d’integritat, objectivitat i honestedat, de manera que la seva activitat sigui percebuda per tots els agents que es relacionen amb ella com a oposada al frau i la corrupció en qualsevol de les seves formes.

Per al seu públic coneixement publiquem enllaç al Pla de Mesures Antifrau i Annex Declaració Institucional sobre la lluita contra el frau, aprovats per l’Ajuntament Móra d’Ebre (Expedient: 43009400-2023-0001)

Des d’aquí podeu accedir al formulari del Canal de denúncies, que permet comunicar, de manera confidencial i a través d’un senzill formulari, aquelles activitats i conductes potencialment irregulars que puguin suposar infraccions normatives o corrupció.