Personal

Borsa de treball d’auxiliar administratiu/iva. Bases i convocatòria (31/05/2024)

Procés d’estabilització

Convenis

Ordenances i Reglaments

Relació de documents en fase d’exposició pública ara mateix

PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS AJUNTAMENT DE MÓRA D’ EBRE, ANUALITATS 2024-2026. (Expedient núm.: 770/2024, publicat el 2 de juliol de 2024)

Esborrany Reglament Orgànic Municipal (R.O.M.) de l’Ajuntament de Móra d’Ebre (30 dies hàbils, des del 05/03/2024)

Reglament regulador de l’organització, funcionament i ús del servei públic de piscina coberta i gimnàs del municipi de Móra d’Ebre (Anunci, Reglament Aqua) (des del 06/06/2024)

Reglament regulador del complex esportiu municipal de la piscina d’estiu de l’Ajuntament de Móra d’Ebre (Anunci, Reglament de Règim Intern Piscina Estiu) (des del 13/06/2024)

Altres

Edicte video-acta

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals al municipi de Móra d’Ebre

Expedient per participar a la Llicència d’ús privatiu de domini públic consistent en la col·locació i explotació de barres exteriors a la pista descoberta per a FESTES MAJORS DE MÓRA D’EBRE 2024 (Anunci licitació, aprovació bases, bases, annex 1annex 2annex 3) (publicat el 26 de juny de 2024)