Ajuts i Subvencions

Subvenció PAM programa de despeses corrents de l’any 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció en el marc del Programa de despeses corrents del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2018, del Servei d’Assistència Municipal, per a la realització de les actuacions ordinàries de reparació, manteniment i conservació de béns de titularitat municipal afectes als serveis i activitats següents: ENLLUMENAT I VIES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS, SERVEIS GENERALS Reparació, manteniment i conservació dels [...]

Subvenció PAM programa d’inversió de l’any 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció en el marc del Programa d’inversions del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2018, del Servei d’Assistència Municipal, per a la realització de l’actuació següent: Nom: REORDENACIÓ D'APARCAMENTS A LA PLAÇA DE LA DEMOCRÀCIA Descripció de l’actuació: les obres previstes tenen per objecte reordenar l’espai de la plaça de la Democràcia per a destinar-la a aparcament en la [...]

Subvenció PEXI de l’any 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció en el marc del Programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) l’anualitat 2018, del Servei d’Assistència Municipal, per a la realització de les actuacions següents: Nom: MILLORES A L'ABASTAMENT DE LA URBANITZACIÓ LA VERDEGUERADescripció de l’actuació: aquestes obres tenen per objecte [...]

Subvenció PEXI de l’any 2017

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció en el marc del Programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) l’anualitat 2017, del Servei d’Assistència Municipal, per a la realització de les actuacions següents: Nom: MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC Descripció de l’actuació: l’objecte de la present actuació [...]

Ajuts Llibres Escolars Curs 2018/2019

L'Ajuntament comunica que queda oberta la convocatòria per presentar la sol·licitud de beques per l'adquisició de llibres escolars curs 2018/2019. En el següent enllaç trobareu les bases corresponents: Bases reguladores de les beques Tots els interessats poden passar per les oficines de l'Ajuntament a recollir la sol·licitud o poden descarregar-la al següent enllaç: Model sol·licitud individual Les sol·licituds s'han de presentar amb tota la documentació escaient

Subvenció de la Diputació de Tarragona per la prevenció local d’incendis forestals

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una  subvenció per un import de 2.448,30 €, destinada al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals, convocatòria 2017.

Subvenció de 41.000 per a netejar espais públics i per a contractar un dinamitzador sociocultural a Móra d’Ebre

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció dins del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris, convocatòria 2017, de 41.007,06 euros per a la contractació de dos peons i un oficial pel projecte “Neteja, arranjament i millora dels espais públics inclosos en l’àmbit del Pla d’Intervenció Integral del Casc Antic” i per [...]