Ajuts i Subvencions

Móra d’Ebre arranja 3,40 km de camins forestals.

L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha iniciat els treballs d’arranjament de 3,40 quilometres de camins forestals per tal que esdevinguin vials aptes per als vehicles d’extinció d’incendis. El pressupost d’aquests treballs ha estat objecte de subvenció per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, dins la convocatòria d’ajuts per la prevenció d’incendis forestals 2018. El cofinançament d’aquesta actuació ha estat el següent: un 57 % amb fons propis del DARP [...]

Ajut adquisició llibres de text

Igual que ha succeït els darrers anys, les famílies de tots els nens que portin dos anys empadronats a Móra d'Ebre reben un ajut del 20% del cost dels llibres de text. Aquest curs, per facilitar la gestió a les famílies, s'ha potenciat l'opció "transferència bancària" front la existent altres anys dels "vals". Així, les famílies han d'haver comprat ja els llibres abans de portar la documentació a l'Ajuntament, ja [...]

La Diputació concedeix una subvenció a l’Ajuntament per a la millora del paviment de la Plaça de l’Estrella

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció nominativa per a la rehabilitació de la plaça de l'Estrella, per a la realització en els termes següents: Nom: OBRES COMPLEMENTÀRIES PER MILLORES DE PAVIMENT A LA PLAÇA DE L'ESTRELLA I L'ENTORN Descripció de l’actuació: les obres previstes tenen per objecte realitzar millores en lo referent a la pavimentació existent a la Plaça de la Estrella, i [...]

Subvenció PAM programa d’inversió de l’any 2019

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció en el marc del Programa d’inversions del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2019, del Servei d’Assistència Municipal, per a la realització de les actuacions següents: Nom: REORDENACIÓ D'APARCAMENTS A LA PLAÇA DE LA DEMOCRÀCIA Descripció de l’actuació: les obres previstes tenen per objecte reordenar l’espai de la plaça de la Democràcia per a destinar-la a aparcament en [...]

Subvenció PAM programa de despeses corrents de l’any 2019

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció en el marc del Programa de despeses corrents del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2019, del Servei d’Assistència Municipal, per a la realització de les actuacions ordinàries de "Enllumenat i vies públiques, parcs i jardins i serveis generals" i "reparació, manteniment i conservació dels edificis i equipaments públics" afectes als serveis i activitats següents: ENLLUMENAT I VIES [...]

Una nova subvenció garanteix la rehabilitació per a fer visitable el castell de Móra d’Ebre

El Ministeri de Foment, en el marc de la Comissió Mixta de l’1,5% Cultural, ha aprovat fer una aportació econòmica al projecte de la restauració i adequació per a la visita pública del castell de Móra d’Ebre que cobrirà el 68% del pressupost total de l’actuació, que ascendeix a 480.000 euros.  La Comissió Mixta de l’1,5% Cultural, presidida pel secretari d’Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura, i amb representants [...]

Subvenció de la Diputació de Tarragona per la prevenció local d’incendis forestals

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una  subvenció per un import de 4.859,29 €, destinada al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals, convocatòria 2018.