Ajuts i Subvencions

La Diputació de Tarragona subvenciona activitats de reactivació ocupacional i econòmica per l’impacte de la covid19

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció en el marc de la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la COVID-19, per a la realització de les actuacions següents: Programa de reactivació ocupacional, Actuació subvencionada: contractació d’un oficial de primera [...]

La Diputació de Tarragona subvenciona activitats culturals, esportives i educatives per l’impacte de la covid19

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció en el marc de la convocatòria per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte de les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 19, de l’any 2020, per a la realització de les actuacions següents: Activitats culturals, Import subvenció: 2.602,50 euros Activitats esportives, Import subvenció: 2.959,50 euros Activitats educatives, Import subvenció:  9.438,00 euros

Bases de l’aportació bonificada de l’Escola Municipal de Música de Móra d’Ebre

El Patronat de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d'Ebre aprova les bases de baremació que determinen la quantia de l'aportació bonificada que fa l'alumnat de l'escola municipal de música i dansa de Móra d'Ebre

Ajuts Llibres Escolars Curs 2020/2021

L’Ajuntament informa que del dia 15 de setembre al 15 d’octubre es poden presentar les sol·licituds d’ajuts per l’adquisició de llibres escolars del curs 2020/2021. Les sol·licituds es presentaran: Preferentment telemàticament amb firma electrònica mitjançant la Seu Electrònica. Presencialment: Del 15 al 29 de setembre es recolliran al Centre Cívic (baixos Ajuntament) de dilluns a divendres de 10.30 a 13.30 h. S’haurà d’aportar formulari i documentació que es demana obligatòriament [...]

La Generalitat subvenciona els ensenyaments de música de Móra d’Ebre

El Depatament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció de 12.166,67 euros per al sosteniment del funcionament de les escoles de música per al curs 2017/2018.

Subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19

El Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat avui les següents convocatòries de subvenció: RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament per la COVID-19. Es fa pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç i dels serveis afectats econòmicament per la COVID-19, per tal de fer efectiva la [...]

Webinar sobre el programa d’incentius 2020 per Comerç, Artesania i Moda

El Consorci  de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha presentat les línies de subvenció per al 2020 amb les que el Departament d'Empresa i Coneixement vol contribuir a mitigar la crisi derivada pel COVID-19 en els sectors del Comerç, l'Artesania i la Moda. L'accés al webinar de la presentació realitzada i la documentació distribuïda es pot fer seguint l'enllaç penjat a la web del CCAM http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200414_Webinar_covid