Ajuts i Subvencions

La Diputació de Tarragona subvenciona activitats culturals, esportives i educatives per l’impacte de la covid19

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció en el marc de la convocatòria per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte de les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 19, de l’any 2020, per a la realització de les actuacions següents: Activitats culturals, Import subvenció: 2.602,50 euros Activitats esportives, Import subvenció: 2.959,50 euros Activitats educatives, Import subvenció:  9.438,00 euros

Bases de l’aportació bonificada de l’Escola Municipal de Música de Móra d’Ebre

El Patronat de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d'Ebre aprova les bases de baremació que determinen la quantia de l'aportació bonificada que fa l'alumnat de l'escola municipal de música i dansa de Móra d'Ebre

Ajuts Llibres Escolars Curs 2020/2021

L’Ajuntament informa que del dia 15 de setembre al 15 d’octubre es poden presentar les sol·licituds d’ajuts per l’adquisició de llibres escolars del curs 2020/2021. Les sol·licituds es presentaran: Preferentment telemàticament amb firma electrònica mitjançant la Seu Electrònica. Presencialment: Del 15 al 29 de setembre es recolliran al Centre Cívic (baixos Ajuntament) de dilluns a divendres de 10.30 a 13.30 h. S’haurà d’aportar formulari i documentació que es demana obligatòriament [...]

La Generalitat subvenciona els ensenyaments de música de Móra d’Ebre

El Depatament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció de 12.166,67 euros per al sosteniment del funcionament de les escoles de música per al curs 2017/2018.

Subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19

El Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat avui les següents convocatòries de subvenció: RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament per la COVID-19. Es fa pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç i dels serveis afectats econòmicament per la COVID-19, per tal de fer efectiva la [...]

Webinar sobre el programa d’incentius 2020 per Comerç, Artesania i Moda

El Consorci  de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha presentat les línies de subvenció per al 2020 amb les que el Departament d'Empresa i Coneixement vol contribuir a mitigar la crisi derivada pel COVID-19 en els sectors del Comerç, l'Artesania i la Moda. L'accés al webinar de la presentació realitzada i la documentació distribuïda es pot fer seguint l'enllaç penjat a la web del CCAM http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200414_Webinar_covid

L’Ajuntament de Móra d’Ebre finalitza les obres de la Instal·lació fluvial menor

L'Ajuntament de Móra d'Ebre ha finalitzat les obres de la Instal·lació fluvial menor, únic en les seves característiques en tot el tram navegable del riu Ebre. Aquest embarcador consisteix en unes peces modulars de polièster que es troben subjectades en uns pilars metàl·lics clavats a la llera del riu, a més de cinc metres de profunditat. Aquest sistema constructiu preveu les possibles riuades i es pot ampliar i desmuntar amb [...]