Ajuts i Subvencions

Actuació subvencionada: Substitució de la climatització de l’equipament “La Democràcia”

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció en el marc de la convocatòria de concessió de subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022) per a la realització de l’actuació següent: [...]

La Diputació de Tarragona subvenciona el foment de l’ocupació

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció en el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès de l’any 2022, per a la realització de l’actuació següent: Actuació subvencionada: Contractació de tres peons per a la Brigada municipal d’obres i serveis per un període 6 mesos Import subvenció: [...]

La Diputació de Tarragona subvenciona les activitats culturals singulars

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per a la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2022, per a la realització de les actuacions següents: Actuació subvencionada: Litterarum i Producció d’un videomapping [...]

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre subvenciona l’Escola Municipal de Música i Dansa

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Móra d'Ebre destinada a l'Escola Municipal de Música i Dansa per un import de 10.423,77 euros per a l'any 2022.

La Diputació de Tarragona subvenciona la Salut Pública per generar entorns resilients, segurs i saludables

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre les següents subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, exercici 2022, pels conceptes que tot seguit es relacionen: Línia 1 - 1.2 - Socorrista a les piscines:  6.894,92 € 1.3 - Agent Civic:                          3.618,01 € Línia 2 [...]

La Diputació de Tarragona subvenciona la transició energètica i l’acció climàtica

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre les següents subvencions per la Transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, exercici 2022, pels conceptes que tot seguit es relacionen: Línia 1 - Incendis forestals   11.887,04 € Línia 2 - PAESC                      21.066,78 €

La Diputació de Tarragona subvenciona l’arranjament dels camins afectats per les pluges torrencials ocorregudes durant l’any 2021

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció per un import de 6.185,50 €, destinada a cobrir el 80 % del cost de les actuacions d’arranjament dels camins municipals afectats pels episodis de pluges torrencials ocorreguts els dies 17 de juny, 25 d’agost i 23 de novembre de 2021, d’acord amb la convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ajuntaments per restablir els [...]