Convocatòries de Plens

L’article 81 del ROF disposa que la convocatòria per a una sessió, ordinària o extraordinària, donarà lloc a l’apertura del corresponent expedient, en el que haurà de constar:

  • La relació d’expedients conclusos que la Secretaria prepari i posi a disposició de l’Alcaldia o Presidència.
  • La fixació de l’Ordre del dia per l’Alcalde o President.
  • Les còpies de les notificacions cursades als membres de la Corporació.
  • Còpia de l’anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament o Diputació i, en el seu cas, premsa local.
  • Minuta de l’acta.
  • Còpies dels oficis de remissió dels acords adoptats a les Administracions de l’Estat i Comunitat Autònoma.
  • Publicació dels acords en el tauler d’edictes.

Podeu trobar més informació sobre les convocatòries de ple en aquest enllaç


Convocatòries 2024

01. 29 de gener
02. 29 de febrer
03. 18 de març
04. 15 d'abril
05. 25 d'abril

Convocatòries 2023

01. 27 de febrer
02. 17 d'abril
03. 02 de maig
04. 08 de maig
05. 14 de juny
06. 29 de juny
07. 28 d'agost
08. 21 de setembre
09. 26 d'octubre
10. 30 de novembre

Convocatòries 2022

01. 17 de febrer
02. 11 d'abril
03. 24 de maig
04. 17 de juny
05. 30 de juny
06. 21 de juliol
07. 18 d'agost
08. 08 de setembre
09. 30 de setembre
10. 27 d'octubre
11. 28 de novembre
12. 29 de desembre

Convocatòries 2021

01. 25 de febrer.pdf.pdf
02. 10 de maig.pdf
03. 22 de juliol.pdf
04. 30 de setembre.pdf
05. 28 d'octubre.pdf
06. 25 de novembre.pdf

Convocatòries 2020

01. 27 de febrer.pdf
02. 10 de juliol.pdf
03. 29 d'octubre.pdf
04. 29 de desembre.pdf

Convocatòries 2019

01. 21 de febrer.pdf
02. 21 de març.pdf
03. 24 d'abril.pdf
04. 12 de juny.pdf
05. 27 de juny.pdf
06. 8 d'agost.pdf
07. 19 de setembre.pdf
08. 14 d'octubre.pdf
09. 14 d'octubre.pdf
10. 29 d'octubre.pdf
11. 18 de desembre.pdf

Convocatòries 2018

01. 22 de febrer.pdf
02. 26 d'abril.pdf
03. 28 de juny.pdf
04. 16 d'agost.pdf
05. 21 de setembre.pdf
06. 25 de octubre.pdf
07. 26 de desembre.pdf

Convocatòries 2017

01. 19 de gener.pdf
02. 27 de febrer.pdf
03. 15 de març.pdf
04. 13 de maig.pdf
05. 21 de juny.pdf
06. 14 de setembre.pdf
07. 25 d'octubre.pdf
08. 20 de novembre.pdf
09. 28 de desembre.pdf

Convocatòries 2016

01.- 29 de febrer.pdf
02.- 21 d'abril.pdf
03.- 9 de juny.pdf
04.- 22 de juny.pdf
05.- 7 de juliol.pdf
06.- 21 de juliol.pdf
07.- 15 de setembre.pdf
08.- 20 d'octubre.pdf
09.- 28 d'octubre.pdf
10.- 19 de desembre.pdf

Convocatòries 2015

01-26 de febrer.pdf
02-4 de maig.pdf

Convocatòries 2014

01-27 de febrer.pdf
02-11 de març.pdf
03-10 de abril.pdf
04-22 de maig.pdf
05-25 de juny.pdf
06-28 de juliol.pdf
07-7 d'agost.pdf
08-10 de setembre.pdf
09-22 de setembre.pdf
10-29 d'octubre.pdf