La Junta de Govern està formada per l’alcalde i els tinents d’alcalde, i les seves funcions són les que els delega el Ple i l’alcalde. Normalment, té lloc els dilluns a les 17.30 hores.

El nombre màxim de membres de la Junta de Govern és un terç dels regidors.

Els altres regidors amb delegacions de govern que no són membres de la Junta poden ser convidats per l’alcalde però hi assisteixen amb veu i sense vot.

En el següent enllaç trobareu tota la informació sobre la Junta de Govern del nostre municipi.

MEMBRES I DELEGACIONS
Acords Junta de Govern
Codi de Conducta de Bones Pràctiques
Acord Adhesió Codi de Conducta

Els membres nats que formen part de la Junta de Govern són el Sr. Rubén Biarnés Renedo, la Sra. Maria Rodríguez Grau, el Sr. Xavier Barcelona Sánchez, la Sra. Lorena Sastre Aparisi i la Sra. Montse Pineda Giménez.

 

Rubén Biarnés Renedo
Maria Rodríguez Grau
Esports, Educació i Governació
Xavier Barcelona Sánchez
Obres i Serveis, Neteja i Festes
Lorena Sastre Aparisi
Comerç, Turisme i Igualtat
Montserrat Pineda Giménez
Cultura general, Urbanisme i Patrimoni Històric
Eva Àvila Cambra
Sanitat, Serveis Socials i Joventut
Jordi Fornós Pelejà
Agricultura i Camins, Medi Ambient, Memòria Històrica i Cultura Popular