La Junta de Govern està formada per l’alcalde i els tinents d’alcalde, i les seves funcions són les que els delega el Ple i l’alcalde. Normalment, se celebra els dilluns.

El nombre màxim de membres de la Junta de Govern és un terç dels regidors.

Els altres regidors amb delegacions de govern que no són membres de la Junta poden ser convidats per l’alcalde però hi assisteixen amb veu i sense vot.

En el següent enllaç trobareu tota la informació sobre la Junta de Govern del nostre municipi.

MEMBRES JUNTA DE GOVERN
DELEGACIONS JUNTA DE GOVERN
Acords Junta de Govern
Codi de Conducta de Bones Pràctiques
Acord Adhesió Codi de Conducta

Els membres nats que formen part de la Junta de Govern són el Sr. Joan Piñol Mora, el Sr. Sixte Melchor Gimènez, el Sr. Julio Roca Font, la Sra. Montserrat Pineda Giménez i la Sra. Maria Rodríguez Grau. D’acord amb l’article 113.3 del ROF també hi assisteixen el Sr. Raúl Olivan Gallardo i el Sr. Rubén Biarnés Renedo.

 

Joan Piñol Mora
Alcalde-President de l'Ajuntament de Móra d'Ebre
Sixte Melchor Giménez
Hisenda, Urbanisme, Governació i Mobilitat
Julio Roca Font
Obres i Serveis, Acció Social, Agricultura i Transports
Montserrat Pineda Giménez
Cultura, Festes, Móra Morisca i Fira del Llibre
Maria Rodríguez Grau
Esport, Joventut i Fira de Nadal
Raúl Olivan Gallardo
Sanitat, Educació i Medi ambient
Rubén Biarnés Renedo
Turisme, Comerç i Promoció Econòmica i Projectes estratègics
Andreu Cano Fortuño
Aqua i Noves Tecnologies