El Consell de Govern Municipal estudia i informa els assumptes que hagin de ser debatuts en sessió de la Junta de Govern Local i està integrat per tots els regidors i regidores amb delegacions genèriques i especials de l’alcaldia i el President.

En el següent enllaç podreu trobar tota la informació sobre el Consell de Govern Municipal del nostre municipi.

CONSELL DE GOVERN MUNICIPAL