Quín és el marc?

Representants de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, amb el seu alcalde Rubén Biarnés al capdavant, participen en les reunions de l’Òrgan de govern del Fons de Transició Nuclear (FTN). El municipi forma part de les zones de planificació I i II del Pla d’emergència nuclear exterior a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellós (PENTA . Móra d’Ebre forma part dels municipis prioritaris en les actuacions, per trobar-se dins el radi d’influència comprés en el cercle de 30 km de radi a l’entorn de les centrals nuclears d’Ascó i de Vandellós i per complir també el criteri de la zona de planificació II de municipis de menys de 12.000 habitants.

Des de la constitució d’aquest òrgan s’ha reunit també amb representants de la secretaria tècnica i part del teixit productiu establit a Móra d’Ebre. L’Ajuntament, després d’haver presentat memòries i pressupostos, ha rebut la part de la distribució acordada de fons pel 2023 i treballa en garantir un aprofitament òptim dels FTN 2024.

La Llei estatal 7/2021 de 20 de maig de Canvi Climàtic i Transició Energètica, l’Estatut de Catalunya, la Llei 2/2021 de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i la Llei 3/2023 de 16 de març, de modificació de la Llei 5/2020 de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient i el Decret /2023 regulen el Fons generat amb l’afectació parcial dels ingressos relacionats amb activitats de producció, emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica nuclear, derivats de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, són el marc jurídic que regula el repartiment del fons, àmbit territorial, finançament de les actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa de les zones afectades.

Una Resolució del Conseller d’Empresa i Treball aprova la distribució dels fons del Fons de Transició Nuclear als municipis de la zona PENTA I i II de les centrals nuclears de Vandellós i Ascó.

Una Secretaria tècnica de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ubicada al territori orienta les línies prioritàries per al reglament i model de governança a desenvolupar de cara al repartiment del Fons l’any 2024, dona assistència i suport a l’Òrgan de govern per identificar i proposar els programes i projectes del territori amb potencial transformador i té funcions d’assessorament, recopilació, valoracions, assistència a les iniciatives municipals en marxa, etcétera.

L’Ajuntament de Móra d’Ebre està a l’espera de disposar d’un Decret, aprovat oficialment, que reguli el Fons generat, una figura que haurà de ser clau en l’aprofitament de les oportunitats d’ocupació i millora de la competitivitat i la cohesió social generades per la transició ecològica de l’economia.