L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania la informació de l’activitat administrativa que té contingut econòmic o de despesa pública: pressupostos, contractació pública, endeutament, termini de pagament a proveïdors, patrimoni, auditories de comptes, indicadors de gestió econòmica, cost efectiu del serveis…

En el següent enllaç trobareu tota la informació sobre la Gestió Econòmica del nostre municipi.

GESTIÓ ECONÒMICA
GESTIÓ DELS PRESSUPOSTOS
INVENTARI
Execució pressupostària Trimestral
Informes Sindicatura Comptes
RELACIÓ DE PROVEIDORS, ADJUDICATARIS I CONTRACTISTES