L’Ajuntament de Móra d’Ebre per decret d’alcaldia 2020-0012 de data 12/03/2020 ha constituït, extraordinàriament, la Comissió municipal de seguiment sobre el risc epidemiològic de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, constituïda per:

 • President: Alcalde de l’Ajuntament de Móra d’Ebre
 • 1r tinent d’alcalde, regidor d’Hisenda, Urbanisme, Governació i Mobilitat
 • 2n tinent d’alcalde, regidor d’Obres i Serveis, Acció Social, Agricultura i Transports
 • Regidor de Sanitat, Educació i Medi Ambient
 • Secretari General de l’Ajuntament de Móra d’Ebre

Les funcions d’aquesta comissió seran redactar la proposta i actuació de totes aquelles actuacions que es considerin adequades en cars d’urgència per evitar i suprimir el risc epidemiològic existent.


Mesures adoptades per l’Ajuntament de Móra d’Ebre en relació a la ciutadania. Queden suspeses les següents activitats entre el 12 i el 27 de març:

 • Totalitat de les activitats extraescolars organitzades per l’Ajuntament de Móra d’Ebre, i especialment els cursets de natació, al concentrar infants de diversos municipis.
 • Tancament de la Llar de jubilats, en tractar-se d’un col·lectiu de risc.
 • Tancament del Centre Obert ,al rebre infants de diversos municipis.
 • Tancament de l’Escola de música i dansa, al rebre infants de diversos municipis.
 • Tancament de l’Escola bressol municipal “La Morera”.
 • Tancament de la piscina coberta i del pavelló municipal.
 • Tancament de la Biblioteca Comarcal i d’altres de caire cultural.
 • Tancament de l’Hotel d’Entitats del Bulevard.
 • Tancament la resta de totes les instal·lacions i equipaments esportius.
 • Totalitat de les activitats públiques organitzades per l’Ajuntament de Móra d’Ebre als equipaments municipals sempre i quan no siguin essencials per al funcionament ordinari d’aquests equipaments.
 • Qualsevol activitat pública organitzada per l’Ajuntament de Móra d’Ebre o en els seus equipaments o instal·lacions, inferior a 1.000 persones, quan no es pugui garantir el compliment de la restricció de l’aforament a una tercera part del mateix.

Són responsables del compliment de les mesures preventives anteriors les persones físiques o jurídiques explotadores de la instal·lació corresponent eximint a l’Ajuntament de Móra d’Ebre de les responsabilitats civils i/o penals que es puguin derivar de l’ús que en facin de les instal·lacions.

Mesures adoptades per l’Ajuntament de Móra d’Ebre en relació a l’activitat interna de l’administració municipal:

 • A totes les oficines municipals que atenen directament a la ciutadania, es prendran mesures amb caràcter preventiu per tal de garantir la distància de seguretat mínima entre persones que recomanen les autoritats sanitàries.
 • S’indicarà al personal municipal ajornar les reunions i els desplaçaments que no siguin imprescindibles.

Mesures de caire econòmic per fer front als efectes que en els veïns i veïnes està tenint el confinament provocat pel COVID-19

 Activitat Comercial

 • Llicencies de terrasses, no cobrar la taxa d’ocupació de la via pública a bars i restaurants, pel temps que no puguin utilitzar les terrasses.
 • Locals comercials, no cobrar la taxa d’escombraries comercial pels dies d’inactivitat, als establiments que tenen prohibida l’obertura.
 • Concessions de bars municipals, condonació del canon mensual, dels dies d’inactivitat.

Impostos i taxes

 • Ampliació dels terminis de pagament de:
  • IBI (Impost de Bens immobles)
  • IVTM (Impost de vehicles de tracció mecanica)
  • Taxa de guals
  • Fraccionaments tots prorrogats fins a 30/04/2020 (de moment)

Activitats esportives i formatives

 • Aqua Móra d’Ebre, es compensarà en el següent rebut la part de quota corresponent als dies que les instal·lacions estiguin tancades.
 • Llar d’Infants “La Morera”, descompte al següent rebut de la part proporcional dels dies sense activitat lectiva.
 • Escola Municipal de Musica i Dansa, descompte al següent rebut de la part proporcional dels dies sense activitat lectiva.

Clic en el botón Editar para cambiar este texto.