(La següent informació està proporcionada pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i està disponible de forma actualitzada a la seva web http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus)

Si creus que pots estar afectat pel Coronavirus SARS-CoV-2, el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya posa a la teva disposició un petit test que ajuda a esvair dubtes. Podeu fer el text seguint l’enllaç http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/

 

Si tens símptomes de coronavirus o has estat en contacte amb algú infectat?

Fes el seguiment i vigilància dels teus símptomes amb l’app STOP COVID19 CAT

El sistema sanitari farà la vigilància del teu cas a partir de les dades enviades per l’aplicació i, si és necessari, activarà els serveis d’emergències mèdiques.

També li permetrà dur a terme el control epidemiològic de la pandèmia al territori.

STOP COVID 19 CAT és una aplicació mòbil de /Salut amb un doble objectiu:

  1. Donar resposta a les necessitats d’informació de la ciutadania en relació amb el COVID 19, a través d’un qüestionari que els indica si tenen possibilitat de tenir COVID.
  2. Recollir dades de la població per tal de poder crear mapes de calor pel quadre de comandament.

Es pot descarregar l’aplicació tant per iPhone com per Android.