Ahir, 21 de juliol de 2022 a les 19:00h, ha tingut lloc una sessió plenària extraordinària a l’Ajuntament de Móra d’Ebre.

Prèviament a l’inici del ple, l’alcalde ha excusat als regidors del grup municipal Junts per Móra d’Ebre, Sr. Júlio Roca, i al del grup municipal Fem Poble Amunt, Sr. Jordi Fornós, que per motius de salut i personals no han pogut assistir al ple, respectivament.

En el transcurs del ple s’ha adoptat els acords següents:

 1. S’ha aprovat per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
 2. S’ha aprovat l’expedient 1053/2022 de modificació de crèdits 6/2022 per 8 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre i regidors no adscrits) i 3 abstencions (PSC i ERC).
 3. S’ha aprovat per unanimitat la bonificaió de l’ICIO del Servei Catalaà de la Salut.
 4. S’ha aprovat per unanimitat la bonificació de l’ICIO de Salut Terres de l’Ebre.
 5. S’ha aprovat per unanimitat les festes locals de l’any 2023.
 6. S’ha aprovat l’expedient 835/2019 de modificació de les comissions informatives per 8 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre i regidors no adscrits) i 3 abstencions (PSC i ERC).
 7. S’ha aprovat l’expedient 207/2022 de modifiació del planejament general a la zona del PERI1 façana fluvial per 8 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre i regidors no adscrits) i 3 abstencions (PSC i ERC).
 8. S’ha rebutjat l’aprovació de la moció del grup municipal del PSC en relació a l’impost sobre les centrals nuclears per 9 vots en contra (Junts per Móra d’Ebre, ERC i regidors no adscrits) i 2 vots a favor (PSC).
 9. S’ha rebutjat l’aprovació de la moció del grup municipal del PSC en relació a l’ocupació il·legal d’habitatges per 9 vots en contra (Junts per Móra d’Ebre, ERC i regidors no adscrits) i 2 vots a favor (PSC).
 10.  S’ha donat compte dels decrets i resolucions d’ençà la darrera sessió i de les diverses informacions de presidència, donant-se els regidors per assabentats.
 11. No hi ha hagut precs i preguntes.