L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha celebrat el 18 de desembre de 2019 una sessió plenària ordinària amb els acords següents:

1.- Ha quedat pendent d’aprovació l’acta de la sessió anterior.

2. S’ha aprovat l’acceptació d’una subvenció l’Empresa Nacional de Residus, SA (ENRESA) per 8 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre i Tots i Totes per Móra d’Ebre), 4 abstencions (PSC i ERC) i 1 en contra (Fem Poble).
3. S’ha aprovat la modificació de les retribucions/assistències de membres de la corporació, que implica una reducció del 10% en l’import de les assistències i retribucions dels regidors de l’equip de govern, i del 40% en les retribucions i la dedicació de l’alcalde, per 7 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre) i 6 en contra (ERC, PSC, Tots i Totes per Móra d’Ebre i Fem Poble).
4. S’ha aprovat donar de baixa l’adhesió de l’Ajuntament de Móra d’Ebre a consorcis i associacions diverses, com el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE), l’Associació de Municipis Nuclears (AMAC) o la Mesa d’Alcaldes per a l’Energia (MADE) per 9 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre, Tots i Totes per Móra d’Ebre i Fem Poble) i 4 abstencions (ERC i PSC).
5. S’ha aprovat el pressupost general de la corporació, la plantilla orgànica i les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2020. El pressupost municipal, incorporant-t’hi els pressupostos de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre i l’empresa pública Móra d’Ebre Bus ascendeix a  6.889.516 euros, dels quals 6.569.473,45 corresponen a l’Ajuntament i la resta als ens municipals esmentats. L’acord s’ha adoptat  per 7 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre) i 6 en contra (ERC, PSC, Tots i Totes per Móra d’Ebre i Fem Poble).
6. S’ha aprovat el Pla de sanejament 2019-2022, que inclou les modificacions d’impostos i taxes municipals anunciades a primers de novembre passat per l’equip de govern,  per 7 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre) i 6 en contra (ERC, PSC, Tots i Totes per Móra d’Ebre i Fem Poble).
7. S’ha aprovat la modificació d’ordenances fiscal per a l’exercici de 2020, amb un increment del 8,5% pel que fa als impostos i del 14% quant a les taxes, per 7 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre) i 6 en contra (ERC, PSC, Tots i Totes per Móra d’Ebre i Fem Poble).
8. S’ha donat compte de l’informe de morositat corresponent al tercer trimestre de 2019.
9. S’ha donat compte de l’informe d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre de 2019.
10. S ‘ha donat compte de l’informe de seguiment del Pa d’ajustament corresponent al tercer trimestre de 2019.
11. S’ha aprovat l’expedient de modificació de crèdit  per 7 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre) i 6 en contra (ERC, PSC, Tots i Totes per Móra d’Ebre i Fem Poble).
12. S’han ratificat els acords de la Junta de Govern Local d’aixecaments d’objeccions a factures aprovades per 7 vots a favor (Junts per Móra d’Ebre) i 6 abstencions (ERC, PSC, Tots i Totes per Móra d’Ebre i Fem Poble).
13. S’ha aprovat per unanimitat una moció d’Unió de Pagesos en suport a la pagesia catalana.
14. S’ha donat compte dels decrets dictats d’ençà la darrera sessió.
15. En l’apartat d’informacions de la presidència, l’alcalde, Joan Piñol, ha explicat que està prevista la pròxima entrada en funcionament del punt de recarrega de vehicles elèctrics instal·lat a l’avinguda de les Comarques Catalanes.
16. En l’apartat de precs i preguntes, els grups de l’oposició han preguntat sobre la implantació de mesures d’eficiència energètica al municipi, sobre la situació de les pistes de pàdel al poliesportiu municipal, sobre la situació del Pla d’ordenació urbanística municipal, sobre la situació dels pisos ocupats il·legalmengt al municipi, sobre l’horari de celebració de la sessió plenària d’avui i sobre la suposada politització o no de les persones que encapçalen el moviment cívic contra la pujada d’impostos municipals.