1 2La Subdirecció General de Seguretat Industrial de la Generalitat informa dels ajuts que el Departament d’Empresa i Coneixement té previst atorgar per a la reforma i adaptació d’acord amb la Directiva de màquines (Directiva 2006/42/CE) de les plataformes elevadores o ascensors lents d’ús domèstic per tal d’incrementar-ne la seva seguretat. Aquests ajuts van destinats a un col·lectiu de persones usuàries amb problemes de mobilitat reduïda i en situació de vulnerabilitat econòmica.

El 26 de juliol de 2017 es va aprovar l’Ordre EMC/170/2017, reguladora de les bases per a la concessió de les subvencions per a l’adaptació de les plataformes elevadores, i el 20 de juliol de 2018 s’ha publicat la Resolució EMC/1707/2018 de la convocatòria d’ajuts a la reforma de plataformes elevadores per aquest any 2018.
Les persones interessades poden obtindre qualsevol informació addicional a la Subdirecció General de Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i Coneixement, al telèfon 93 228 57 57 o al correu electrònic : bustia-ssi.emo@gencat.cat.