Col_laboracio_COL

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Móra d’Ebre una subvenció en el marc del Programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) l’anualitat 2018, del Servei d’Assistència Municipal, per a la realització de les actuacions següents:

Nom: MILLORES A L’ABASTAMENT DE LA URBANITZACIÓ LA VERDEGUERADescripció de l’actuació: aquestes obres tenen per objecte solucionar l’actual problemàtica existent de mancança de pressió a la Urbanització La Verdaguera, que es tradueix en una mancança de subministrament de qualitat als usuaris de la zona. Per tal de suplir aquestes mancances de pressió a la xarxa, es planteja la instal·lació d’una canonada que permetrà restablir la pressió requerida per a cada punt de consum al carrer Pau Casals.

  • Termini aproximat de finalització: 1r trimestre 2019
  • Cost total: 45.465,87 euros
  • Import subvenció: 42.158,75 euros

Nom: ACTUALITZACIÓ D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC

  • Descripció de l’actuació: compra de maquinari, dos escàners, i compra de programari, sis Llicències d’Office 2016.
  • Cost total: 2.035,01 euros
  • Import subvenció: 1.933,25 euros